Lektionerna anpassas individuellt efter behov. Träningen kan läggas upp i flera olika steg med olika innehåll. För att få ut mer av träningen rekommenderas en serie av lektioner.

Vi jobbar även med videoanalys, ett enkelt och pedagogiskt sätt att visa och förklara. Videoanalysen kostar inget extra och används, om så önskas, vid flera tillfällen genom hela utbildningen.

Som exempel kan träningen omfatta svingteknik, videoanalys, tips och upplägg av egna träningar, mental träning, närspel samt spel på bana.

I all utbildning ingår rangebollar och låneklubbor.